280x280-2014-samenleveing

Effectief begeleidingsconcept: semi-professionals en specialisten

De Linde is opgericht in 2002, toen veel cliënten uit traditionele instellingen vertrokken en zelfstandig in de samenleving gingen wonen. In de ruim tien jaar die sindsdien zijn verstreken heeft De Linde een bewezen effectief begeleidingsconcept voor deze cliënten ontwikkeld, met een belangrijke rol voor de specialisten van LindeAdvies.

De Linde werkt in de uitvoering van de zorg veel met semi-professionals: mensen met levenservaring en natuurlijk overwicht (vaak 50-plussers) die zich na (of naast) hun reguliere werkzaamheden enkele dagdelen per week willen inzetten voor de cliënten van De Linde. Dat de begeleiding door niet specifiek daarvoor opgeleide mensen goede resultaten oplevert, komt mede doordat De Linde steeds heeft gezorgd voor goede ondersteuning en begeleiding van de begeleiders door de specialisten van LindeAdvies. Daarom noemt De Linde de begeleiders ‘semi-professionals’, niet specifiek opgeleid, maar wel deskundig. Mensen die zich met grote betrokkenheid inzetten voor hun cliënten, in de zekere wetenschap dat ze op elk moment voor advies en steun bij echte specialisten terecht kunnen.

Transities sociale domein

Een belangrijk doel van de actuele transities in het sociale domein is de (dure) inzet van professionals in 1e en 2e lijn te beperken en die van de 0e lijn te vergroten. Op basis van meer dan tien jaar ervaring met de inzet van semi-professionals is De Linde ervan overtuigd dat dit kan. Een belangrijke voorwaarde is dat de semi-professionals en de andere actieve betrokkenen in de 0e lijn, goed worden aangestuurd en begeleid. Dat wil zeggen dat de experts uit 1e en 2e lijn niet pas in beeld komen als de 0e lijn het niet redt, maar al vanaf het allereerste begin een actieve rol spelen.

Open verbindingen

Semi-professionals en vrijwilligers kunnen veel betekenen, maar uitsluitend op basis van een professionele diagnose, een integraal zorgleefplan, adequate ondersteuning en gewaarborgde back-up. Dit vereist goede en open verbindingen tussen alle betrokkenen in de 0e, 1e en 2e lijn. Deze verbindingen leggen, onderhouden en betekenisvol invullen is een centrale doelstelling van LindeAdvies.

* Veel gemeenten hanteren een piramidemodel rondom de verantwoordelijkheden van de kwetsbare burger. De Piramide bestaat uit een brede basis;
– de 0e lijn, een verbindend middenstuk;
– de 1e lijn en de smalle top;
– de 2e lijn.

Kort uitgewerkt staan de lijnen voor:
– 0e lijn: versterken van de eigen kracht van de burger (informele zorg)
– 1e lijn: kortdurende ondersteuning in de wijk en verwijzing bij specialistische of langdurige zorg (formele zorg)
– 2e lijn: langdurige en specialistische zorg

© 2014 LindeAdvies | Website Studio Typo Dynamo | Inloggen webredactie