Professionele ondersteuning van cliënten en collega’s

LindeAdvies is een team van orthopedagogen, psychologen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en andere gekwalificeerde experts en therapeuten, gespecialiseerd in de doelgroep van De Linde; cliënten die vanwege een verstandelijke, psychiatrische of sociale beperking tijdelijk of permanent ondersteuning nodig hebben.

Heeft u belangstelling in LindeAdvies?
Bel dan 023 – 557 51 74. We kunnen u dan precies vertellen wat we voor u kunnen betekenen. U kunt ook een mailtje sturen.

LindeAdvies

Kortdurende begeleiding

LindeAdvies biedt kortdurende begeleiding en therapie, individueel en in groepsverband;
onder andere aan mensen die langdurig zonder werk zijn of door andere oorzaken in de problemen dreigen te geraken. Aanbod en methodiek van LindeAdvies sluiten aan op de doelen van de WMO.

Specialistische ondersteuning

De specialisten van LindeAdvies verzorgen voor andere afdelingen van De Linde de  intake en diagnose. Zij zijn (eind)verantwoordelijk voor begeleidingsplannen en de uitvoering ervan. Gedurende het begeleidingstraject ondersteunen en adviseren de specialisten van LindeAdvies alle bij de cliënt betrokken zorgverleners en begeleiders. Ook bieden ze zo nodig aanvullende therapie aan de cliënten die in zorg zijn bij De Linde.

Zelfstandige experts

De teamleden van LindeAdvies zijn in de regel zelfstandig gevestigde experts, met meerdere opdrachtgevers en cliënten. Dit draagt eraan bij dat ze goed bekend zijn met de regionale zorgstructuur, waardoor zij snel de juiste verbindingen kunnen leggen. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de integrale begeleiding door De Linde.

© 2014 LindeAdvies | Website Studio Typo Dynamo | Inloggen webredactie